Podaci o kompaniji

NAZIVAgencija za pružanje konsultantskih IT usluga Moj Servis Plus
MESTOBeograd
ADRESANemirović Dačenka 1
TELEFON+381 11 4040 830; +381 11 4040 832; +381 60 73 16 999;
EMAILoffice@mojservis.rs
WEBwww.mojservis.rs
NAZIV POSLOVNE BANKEBanca Intesa A.D.
BROJ RAČUNA160-443118-10
PIB109297203
MATIČNI BROJ 64076752
ŠIFRA DELATNOSTI6209
OBVEZNIK PDVNe
OVLAŠĆENO LICEJovan Dabić

Klijenti