• Virtuelizacija

VIRTUELIZACIJA, HIPERVIZORSKI SOFTVER I VMWARE TEHNOLOGIJE

Virtuelizacija se može odnositi na podatke, na storidže ili pak na servere. Najrasprostranjenija je serverska virtuelizacija.
Mi imamo veliko iskustvo implementiranja serverske virtuelizacije koja omogućava da se na jednom hardveru izvršava virtuelizacioni softverski sloj u kome je moguće više operativnih sisema. Za kreiranje i funkcionisanje virtuelnih mašina odgovoran je takozvani hipervizor, iliti monitor virtuelne mašine. Pod hipervizorom se pre svega misli na odgovarajući softver, ali se termin hipervizor može odnositi i na host mašinu. Hipervizor virtuelnim iliti ugošćenim mašinama pruža virtuelnu oparativnu platformu i omogućava rad njihovih operativnih sistema. Vodeći proizvođač tehnologija virtuelizacije je VMware, čiji glavni proizvod je trenutno ESXiVirtuelizacija, hipervizorski softver i VMware Virtuelizacija, hipervizorski softver i VMware tehnologijetehnologije. U svetu 80 procenata virtuelnih mašina funkcioniše u VMware-u. VMware, koji ima prihod od šest milijardi dolara godišnje i u kome radi 15 hiljada zaposlenih, od 2004. godine je u vlasništvu informatičke korporacije ECM. Među proizvođačima tehnologija virtuelizacije je i Microsoft, čiji glavni proizvod se trenutno zove Hyper-V. Poznate su i tehnologije RedHot-KVM i Oracle VM, koje vode poreklo od Xen Server-a.

Klijenti