IT Usluge / IP Telefonija

  U današnjem poslovnom okruženju, u kom je smanjenje troškova imperativ, „glas preko Internet protokola“ (VoIP), predstavlja tehnološki hit. Ova relativno nova tehnologija omogućava da se putem već postojeće infrastrukture telefonski pozivi obavljaju upotrebom Internet veze umesto regularne – analogne – telefonske linije.

  Princip rada

  Signal se sa analognog telefona pretvara u digitalni podatak. Primera radi, kad korisnik pozove inostrani broj, sistem pristupa najbližoj centrali, gde se opet konvertuje u glas i pretvara u lokalni poziv. Dakle, služeći se VoIP-om, korisnici uvek „ostaju“ u lokalu.

  Mane klasične telefonije

  • Troškovi telefoniranja
  • Odvojeni sistemi za telefoniranje i računarsku mrežu
  • Potrebna su dva kabla (jedan za telefon, drugi za računar)
  • Dva različita kompleta tehničke opreme (telefonska i računarska)
  • Odvojena tehnička podrška (za telefonsku centralu i za računarsku mrežu)
  • Nemogućnost (teškoća) dodavanja novih aplikacija u sistem (govorna pošta, Call centar…).

  Prednosti IP telefonije

  Prelaskom na IP telefoniju postiže se:

  • Jedan kabl za telefon i računar (UTP kabl), putem kojeg istovremeno prolaze podaci od računara i glas sa telefona
  • Zajednička oprema
  • Isti mrežni switch, kablovi, UPS (neprekidno napajanje)
  • Zajednička tehnička podrška
  • IT sektor održava celokupni informacioni sistem
  • Omogućava korišćenje samo jednog linka (npr. Internet) za prenos podataka i telefonskog saobraćaja između udaljenih lokacija
  • Prestaje potreba za klasičnim telefonskim linijama između udaljenih lokacija
  • Kroz jedan kanal (npr. Internet) može se obavljati više poziva istovremeno, za razliku od klasične telefonske linije gde se preko jednog kanala moze obavljati samo jedan poziv
  • Kvalitet zvuka je bolji u odnosu na klasičnu telefoniju.

  Na ovaj način se postižu znatne uštede u telefonskim računima. Doslovno, svaki poziv putem VoIP-a je ušteda.

  Moj Servis pruža usluge projektovanja, isporuke, instalacije i održavanje telefonskih IP sistema. Pozovite nas i zakažite besplatne konsultacije.

  Tim firme Moj Servis

  Klijenti