• Sistem Integracija

Sistem integracija, ko je sistem integrator i šta može da vam ponudi?

KAKO SISTEM INTEGRATOR MOŽE UNAPREDITI VAŠE POSLOVANJE ?

Sistem integracija podrazumeva međusobno povezivanje svih hardverskih komponenata (računara, servera, mrežnih uređaja…) u jednu celinu čije resurse koriste implementirane softverske komponente čineći zajedno funkcionalan informacioni sistem. U cilju postizanja što veće produktivnosti, smanjenja troškova i povećanja fleksibilnosti bitno je međusobno povezati što više elemenata poslovnog procesa i organizacije.

Ko je sistem integrator i kako može da unapredi vaše poslovanje?

Sistem integracija se može obavljati na više različitih načina i nivoa. Zahvaljujući bogatom iskustvu i brojnim uspešno izvedenim projektima u mogućnosti smo ispoštovati sve zahteve klijenata realizujući projekat prema sledećem planu:

  • analiza
  • planiranje, projektovanje i razvoj
  • implementacija
  • održavanje i podrška.

Stalnim praćenjem novih tehnologija i povezivanjem s drugim IT kompanijama pratimo trendove i implementiramo nove sisteme ukoliko procenimo da mogu doneti veću produktivnost našim partnerima u obavljanju njihovih primarnih poslova. Posao sistem integratora obuhvata usluge tehničke podrške i rešavanja problema prema prijavi kao i usluge nadzora i održavanja IT sistema.

Osim usluge tehničke podrške nakon pojavljivanja problema, našim partnerima redovno vršimo nadzor i održavanje hardverskih i softverskih komponenata IT sistema. Na taj način uočavamo smetnje pre samih korisnika te time sprečavamo nastanak većih kvarova štedeći pritom njihov novac i vreme a zauzvrat dobijamo njihovo poverenje i dobru preporuku.

Klijenti