Novi Klijenti

Postojeći Klijenti

Podrška na daljinu

Uslovi korišćenja

Moj Servis + ne preuzima nikakvu odgovornost za programe i antivirus zaštite koji su prethodno već bili instalirani na vašem računaru.

Moj Servis + ne prihvata nikakvu ogovrnost za eventualne greške koje nismo prouzrokovali, čak i ukoliko su se dogodile tokom pružanja podrške.

Moj Servis + garantuje da se svi naši zaposleni pridržavaju pravila privatnosti i da profesionalno pristupaju rešavanju problema.

Imajte na umu da vam je ova usluga na raspolaganju isključivo tokom našeg radnog vremena i u skladu sa prethodnim dogovorom zaključenim putem telefona ili mejla sa nekim od naših zaposlenih.

  • Moj Servis + ne može da se konektuje na vaš računar bez vaše izričite dozvole.
  • Moj Servis + ne može da radi na vašem računaru bez vaše izričite dozvole.
  • Podaci sa vašeg računara se ne mogu izbrisati bez vaše izričite dozvole.
  • Daljinsku podršku možete prekinuti u bilo kom trenutku.

Napomena: Pokretanjem programa za daljinsko upravljanje (TeamViewer) prihvatate gore navedena pravila korišćenja za brzu podršku.

Klijenti