Nije pitanje da li će vaš hard disk jednom prestati da radi, već kada će se to desiti. Kvar računara, dejstvo virusa i drugih štetnih programa, pa i elementarne nepogode, požari i krađe ugrožavaju sigurnost vaših podataka. Vraćanje podataka je veoma skupo, a pri čemu uspeh nije zagarantovan.

    Jedina zaštita od takvih problema uredan backup.

    Klijenti